קוריאה הקורפורטית נכנסת ל”שנת חורף”. האם עכשיו זה הזמן הנכון לפתח עסקים חדשים?

פעמוני השנה חדשה מצביעים על כניסה של החברות הגדולות בקוריאה ל”שנת חורף”- תקופה של שינויים פרסונאליים אדירים בכל דרגי הניהול הזוטר, בינוני והגבוהה, יחד עם שינויים אסטרטגיים ביעדים. הנוהל הנ”ל, אשר נראה מוזר ובלתי יעיל למבקר מן החוץ, הוא חלק מרכזי בתרבות הקורפורטית בקוריאה- תרבות המבוססת על עבודה קשה, התמדה, וקידום איטי בתוך החברות הגדולות. […]