כיצד קרנות הון סיכון ישראליות יכולות להרוויח משדרוג מגזר ההשקעות ע"י ממשלת קוריאה?

ממשלת קוריאה מתמודדת עם מס' אתגרים בנוגע למגזר ההשקעות; האתגר הראשון הוא רווחיות נמוכה יותר ממגזרים דומים במדינות אחרות, אשר נובעות בין השאר בהתמקדות מסורתית של השקעות מקומיות. האתגר השני הוא התמודדות עם אורך החיים הארוך יותר של הקוריאנים מחד וילודה נמוכה מאוד מאידך גיסא. כך, למשל, חישובים אקטואריים שערכו חברות ביטוח קוריאניות לפני שלושה […]