עדכון חשוב לחברות ישראליות המעסיקות עובדים באוסטרליה – תנאי אשרת העבודה השתנו

ב- 01 יולי 13′ נכנס לתוקף שינוי תחיקתי המייקר את עלויות וקובע שינויים רבים ומשמעותיים בתנאי הנפקת אשרת העבודה לעובדים מיומנים, המוכרת גם כ- וויזת 457. השינויים המרכזיים אשר נכנסו לתוקף בנוגע לאשרת העבודה עוסקים בנושאים הבאים: 1. עלויות. עלויות הבקשה לקבלת אשרת עבודה 457 ואישורה התייקרו באופן משמעותי ולמשל כיום כל בן משפחה בגיר […]