אתגר מניעת האלרגיות של קולומביה בשיתוף Johnson & Johnson

מידע לגבי אתגר מניעת האלרגיות של קולומביה בשיתוף חברת Johnson & Johnson. חברות חדשניות ויזמים מוזמנים להגיש מועמדות במסגרת האתגר עבור מוצרים, מתודולוגיות או טכנולוגיות חדשניות עם פוטנציאל למנוע מילדים לפתח אלרגיה למזון בשנים הראשונות לחייהם. פרטים נוספים על האתגר, התהליך והמענק – בפוסט שבקישור