HOW TO GUIDE- מדריך לאבטחת מידע רפואי במכשירים ניידים של המכון האמריקאי הלאומי לתכנים וטכנולוגיה

ביום 22.7.2015 המכון האמריקאי הלאומי לתקנים וטכנולוגיה (NIST) פרסם טיוטה ראשונה בסדרת מדריכי בטחון קיברנטי (סייבר סקיוריטי) למדריך העוסק באבטחת מידע רפואי במכשירים ניידים. אבטחת מידע רפואי במכשירים ניידים בעלת ערך מוסף משל אבטחת מידע אחר, שכן מלבד הערך הכלכלי, שיש בדרך כלל לכל מידע אחר, מידע הקשור בבריאות הפרט הינו גם בעל ערך רפואי, […]