בהרצאה על החדשנות הישראלית בבנק לפיתוח אמל”ט כבר הייתם?

המוסדות הפיננסיים הבינ”ל (הבנק העולמי והבנק לפיתוח אמריקה הלטינית), מבקשים לתמוך בהיבטי פיתוח שונים במדינות הזקוקות לסיוע זה. פעילות זו משתרעת על פני מגוון של תחומים ומתודולוגיות, החל בפרויקטים הנדסיים רחבי היקף בתחומים של תשתיות תחבורה, מים, אנרגיה וכד’, דרך פרויקטים “רכים” יותר דוגמת העצמת נשים, תשתיות חינוך, נוער בסיכון וכיוב’ וכלה בפיתוח תשתיות אחרות […]