כשחקלאות נפגשת עם טכנולוגיה בברזילSmart agriculture , precision farming concept. Farmer using drone and NIR images application screen used to check health maps for alert disease vegetation in vertical strawberry farm with flare light.

לישראל יש בדיוק את כל האלמנטים שחסרים במגזר החקלאי בברזיל, מניהול החווה, דרך זרעים עמידים, טיפול במזיקים, רובוטיקה, רחפנים, איסוף וניתוח מידע מסנסורים ומתמונות לוויין ועוד ועוד