לא רק קידום עסקי לחברות

מרביתה המכריע של העשייה שלנו כשליחי המינהל לסחר חוץ במשרד הכלכלה מוכוונת לקידום ויצירת ערך עסקי לחברות ישראליות, אך זה לא הכל. כשליחים של משרד הכלכלה ולפני הכל של מדינת ישראל, אנחנו פעילים גם בתחומי עשיה רחבים יותר. ובכן איך ומה- מיד אפרט. אחד היעדים המרכזיים של משרד הכלכלה ומדינת ישראל הוא הגברת השילוב של […]