הזדמנויות עדכניות בתחום האגרוטק בקולומביה עבור חברות פרויקטים ישראליות

עדכון בנושא תחום האגרו בקולומביה והרלוונטיות שלו עבור חברות ישראליות, בדגש על הזדמנויות עכשוויות עבור חברות פרויקטליות