פעילות נספחות משרד הכלכלה בוושינגטון למול המוסדות הפיננסיים – IFC

ה- IFC, או בשמו המלא International Finance Corporation, הוא זרוע ההשקעות של הבנק העולמי לפעילות מול הסקטור הפרטי. בעוד שהבנק העולמי עצמו (IBRD / IDA) פועל מול ממשלות ומדינות, הרי שה – IFC בעל מנדט לעבוד עם גופים פרטיים שמטרתם או תוצאת פעילותם מקדמת את המטרות הפיתוחיות של הבנק. לדוגמה, חברה ישראלית שמעוניינת להקים מפעל […]