ה FDA פרסם הודעה על כוונתו להאריך את המועד לציות חלק מכללי ה Unique Device Identification System

כפי שפרסמנו בבלוג קודם, בחודש ספטמבר 2013 ה-FDA פרסם החוק המחייב הקמת מערכת UDI (the unique device identification) אשר נועדה להעלות את הבטיחות בשימוש במכשירים רפואיים על ידי מניעת בלבול ושימוש מוטעה במכשירים רפואיים. בין יתר דרישות החוק, רוב המכשירים רפואיים ואריזתם ידרש לשאת תווית המזהה את המכשיר, וזאת לפי הקטגוריות הקבועות בחוק. עוד נקבע, […]