קולומביה בצל משבר הקורונה

דרושים פתרונות לכליאה ביתית ולעדכון טכנולוגי של בתי הסוהר בקולומביה