סקירת סקטור הבנייה החכמה במקסיקוסקירת סקטור הבנייה החכמה במקסיקו

ענף הבנייה הוא אחד מהמגזרים העיקריים של הכלכלה המקסיקנית ומהחשובים במונחי שווי שוק בכל אמריקה הלטינית. על ידי משיכת כמות גדולה של השקעות ציבוריות ופרטיות, פרויקטי בניית תשתיות הם אחד מהמקורות המובילים ליצירת מקומות עבודה במדינה, המעסיקים כמעט 500 אלף איש בשנת 2021. בנוסף, בשל הביקוש לסחורות ושירותים מתעשיות אחרות, בנייה מקדמת את הפעילות הכלכלית […]