מפת המכרזים הממשלתיים במקסיקו – מרוכז, מונגש ונוח.

רבות מהחברות הישראליות הפועלות בשוק המקסיקני, פונות ישירות לסקטור הפרטי לצורך ניסיון מכירה של שירותים ומוצרים. עם זאת, מרחב שלם, רווי בהזדמנויות עסקיות בסקטורים כלכליים מגוונים מצוי בהישג יד. הלוא אלו המכרזים הממשלתיים, הפדראלים והאסטטלים, אשר מאפשרים התמחרות שקופה, תחתרותית ומהירה. האמור מטה הנה טבלה מרכזת של כלל אתרי האינטרנט של 32 המדינות במקסיקו, בהם […]