סקירת סקטור המים במקסיקו והזדמנויות עסקיות

מים מוכרים במקסיקו באופן רשמי כמקור אסטרטגי וביטחוני-לאומי. כיום, הוא הפך למרכיב מרכזי במדיניות לטווח הבינוני, ויתר על כן, גורם מפתח בהתפתחות הכלכלית.

במקסיקו, ההתפלגות הגיאוגרפית של המים איננה חופפת להתפלגות הגיאוגרפית של האוכלוסייה. זמינות המים במדינה לנפש עומד על 4,028 מ”ק לתושב בשנה. עם זאת, חשוב לציין כי ישנם הבדלים ניכרים בין האזורים הטריטוריאליים השונים, בעיקר בין צפון לדרום. ניתן למצוא אזורים עם שטחי מים גדולים, אירועים הידרומטאורולוגיים תכופים שמשמעותם שיטפונות, ומאידך אזורים המצויים במחסור ממשי או בצפי למחסור עתידי.

באזור צפון מקסיקו, שבו מרוכזת 27% מהאוכלוסייה ו -79% מהתוצר הלאומי מתקיים – רק 32% ממקורות המים זמינים. מנגד, באזור הדרום, שבו חיים 23% מהאוכלוסייה ו- 21% מהתוצר הלאומי, זמינים 68% ממי השתייה.

סקטור המים של מקסיקו במספרים:

 1. 30-50% מהמים אובדים במערכת ההפצה עקב נזילות.
 2. הכיסוי הארצי בהנגשת מי שתייה לתושבים הוא 91.6%.
 3. באזורים כפריים (עיירות המונות פחות מ -2,500 תושבים), כיסוי מי השתייה הוא 78.8% עקב פיזור האוכלוסייה בתנאים פיזיו-גאוגרפיים מורכבים, והקושי הטכני או הכספי בפיתוח מערכות שתייה, ביוב וטיפול במים.
 4. כיסוי הביוב הארצי הוא 90.2%. באזורים עירוניים הכיסוי הוא 96.4% ואילו באזורים הכפריים הכיסוי הוא 69.4%.
 5. מי תהום משמשים להשקיה של 2 מיליון הקטר, המכסה 50% מביקוש הענף, 70% מצורך הערים וכמעט את כל האוכלוסייה הכפרית במקסיקו.
 6. מתוך 13.9 אלף המ”ק מי שפכים שנוצרים בשנה, מטופלים רק 37.8%.
 7. החקלאות צורכת 75.72%, ממקורות המים במקסיקו.
 8. המגזר התעשייתי שופך 5.3 KM3 של שפכים לנהרות ולחופי מקסיקו, בשנה.
 9. מקסיקו סיטי שוקעת עד 12 אינץ’ בשנה בגלל מחסור במי תהום. כתוצאה מכך, בתים צפים, מזדהמים נתיבי מים ונוצר הרס תשתיתי ניכר.

ניהול מים במקסיקו:

The Executive Branch of Mexico היא הרשות האחראית לניהול המים מהנהרות, האגמים והאקוויפרים במדינה. על מנת לעשות זאת, היא משתמשת בחוק מרכזי ורשות ייעודית:

 1. The National Water Law – חוק המים הלאומי הקובע את העקרונות והמכשירים לשימוש ושימור מים.
 2. נציבות המים הלאומית (CONAGUA), הרשות האחראית על ניהול המים.

 

ככלל, מדי שש שנים נערכת במקסיקו תכנית פיתוח לאומית, המפרטת את סדר העדיפויות, היעדים והאסטרטגיות שקבע הממשל הציבורי הפדרלי לתקופה של שש שנים. בתכנית זו מתוארות המדיניות החברתית, הכלכלית, הפנימית והחיצונית – הקובעת את המסגרת המסדירה את פעולות הממשלה. התוכנית ההידראולית הלאומית האחרונה, סוקרת את המצב הנוכחי של מקורות המים במקסיקו, ההתפתחות ההיסטורית של הסקטור; היבטי כמות, איכות, שימושים והשפעות מחסור המים; ניתוח תרחישים אפשריים לטווח ארוך; הגדרת החזון המקסיקני בפתרון האתגרים; והיעדים שיושגו בתקופת הדו”ח, כמו גם האסטרטגיות וקווי הפעולה המאפשרים התקדמות לקראת תוצאות קונקרטיות.

לחברות הישראליות בתחום המים צופנות הזדמנויות מרובות בתחום טכנולוגיות משק המים, טיהור וטיפול בשפכים, טכנולוגיות לאיתור נזילות במערכות הפצה ועוד.

לקריאה נוספת אודות משק המים במקסיקו, ולקריאת הדו”ח המלא – לחצו כאן.

לפרטים נוספים ושאלות ניתן ליצור קשר במייל (אנגלית או ספרדית) עם Estefania Wood  –  קצינת הסחר בנספחות הכלכלית במקסיקו, האמונה על תחומי מים, חקלאות, מכרות ואנרגיה נקייה.

עבור כל מידע נוסף בנושא, כמו גם הזדמנויות עסקיות בסקטורים שונים אתם מוזמנים לפנות לנספחות הכלכלית דרך אתר האינטרנטבמיילבלינקדיןובטלפון.

צור קשר עם:

ליאור יפה

ליצירת קשר לחצו >>

אהבתם? שתפו

שתפו בפייסבוק
שתפו בטוויטר
שתפו בלינקדאין
שתפו במייל