סקירת סקטור המים במקסיקו והזדמנויות עסקיות

על משק המים במקסיקו: הזדמנויות רבות בתחום טכנולוגיות משק המים, טיהור וטיפול בשפכים, טכנולוגיות לאיתור נזילות במערכות הפצה ועוד.