Foodtech בברזילירקות לימה

תחום הפודטק מקבל בשנים האחרונות במה, הרבה עניין ולא מעט השקעות. מעבדת foodtech שנועדה להיות בית לסטרטאפים בברזיל נפתחה בדרום ומהווה מוקד לידע ולמשיכת משקיעים.

עושים עסקים עם ממשלת ארה”ב? תקן חדש יקבע סטנדרט בהגנת סייבר ויחול על הספקים של מחלקת ההגנה האמריקאית ובהמשך על ספקים של סוכנויות ממשלתיות נוספות

חברות ישראליות המשמשות ספקיות לממשלת ארה”ב, במישרין או כקבלניות משנה, עשויות למצוא את עצמן בקרוב מתמודדות עם תקן חדש. בשל חשש מפני איומי סייבר בקרב ספקי מחלקת ההגנה האמריקאית (DoD), הוחלט להחיל עליהם תקן אחיד – “מודל הסמכה לבשלות בהגנת סייבר” (Cybersecurity Maturity Certification Model; CMMC). התקן יחול בשלב הראשון על כ- 300,000 הקבלנים בשרשרת האספקה […]