מחלקת המסחר האמריקאית בוחנת אפשרות להגבלה על יצוא של תוכנות לביצוע חלק מתהליכי הסינתזה וההרכבה האוטומטית של חומצות גרעין (עריכה גנטית) – קול קורא להגשת התייחסויות

ב- 6 בנובמבר 2020 לשכת התעשייה והביטחון (BIS) במחלקת המסחר האמריקאית (DoC) פרסמה בקשה להתייחסות הציבור לגיבוש כלל לפיקוח על יצוא תוכנות לביצוע חלק מפעולות הסינתזה וההרכבה של חומצות גרעין, מחשש לניצול לרעה של התוכנה לייצור נשק ביולוגי. ההגבלה הנדונה הינה חלק מסדרת צעדים ליישום הרפורמה בחוק הפיקוח על היצוא (Export Control Reform Act of […]