מסורת של חדשנות מים בקליפורניה

חדשנות והדאגה לדורות הבאים אפיינו את החיים במדינת קליפורניה הרבה לפני הקמתו של עמק הסיליקון. הערים הגדולות לאורך קו החוף של קליפורניה צמחו במהירות גדולה בראשית המאה העשרים והפכו לצמתי מסחר מרכזיות. המוני אדם החלו לגור בהן ונזקקו לאספקה סדירה של דיור, אמצעי תחבורה, וכמובן מים. ההתפתחות המהירה של ההתיישבות בדרום קליפורניה אילצה את ראשי […]