מר אמיר שישה, מהנדס מים ראשי מרשות המים

מר אמיר שישה, מהנדס מים ראשי מרשות המים