שר השיכון והמים של קולומביה הגיע ארצה למצוא פתרונות מים לארצוביקור שר השיכון והמים של קולומביה

השר וראש העיר הגיעו עם צוותיהם המקצועיים על מנת לבחון את הטכנולוגיות הישראליות ולראות אילו כדאי להם לרכוש וליישם בקולומביה.