חברות מדעי החיים – הגדילו הסיכוי להתפתחות בארה”ב עם האקסלרטור PULSE@MassChallengedoctor with tablet data consulting a medical report of a patient / practitioner with a medical record health on the screen a digital device

רשות החדשנות ו-PULSE@MassChallenge מכריזים על פתיחת הקול הקורא הראשון הפונה לחברות ישראליות בתחום בריאות דיגיטלית להגשת מועמדות להשתתפות בתכנית 2019 PULSE