הרפורמה בוועדה לבחינת השקעות זרות בארה"ב (FIRRMA) ובחוק הפיקוח על היצוא (Export Control Act)artificial-intelligence

הרפורמה בוועדה לבחינת השקעות זרות בארה"ב (FIRRMA) ובחוק הפיקוח על היצוא (Export Control Act)

האם תעשיית האנרגיה המסורתית מוכנה לחדשנות הישראלית?

תעשיית האנרגיה היא תעשיה ותיקה המורכבת מאנשי שטח, מכונות, הפקה, שינוע וכדומה. כביכול, תעשיה המקדשת את המסורתי, הישן והטוב. אך, בתהליך האקספלורציה, ההפקה, והשינוע יש פעולות רבות אשר נתקלות באתגרים רבים ועולים המון, אבל המון כסף. האם התעשיה המסורתית הזו מוכנה לחדשנות? מחיר הנפט הוא פלואידי והחברת אינן יכולות לשלוט על התמחור, לכן, יש להן […]