Chilecon Valley?

צ’ילה מוזכרת בישראל לרוב בהקשרים של טיולים לדרום אמריקה או של יין טוב. אך מתי בפעם האחרונה שמעתם על עולם ההשקעות בצ’ילה? בשנה האחרונה אנחנו מזהים כאן בצ’ילה התעוררות משמעותית של שוק ההשקעות ואיתו גם של ההזדמנות לחברות ישראליות שונות. המשקיעים הצ’ילניים היו מאופיינים בעבר בשמרנות מסורתית והימנעות מסיכון במשרדים המשפחתיים המרכזיים כאשר ההשקעות בוצעו […]