אנגריות מתחדשות – האתגר של מקסיקו, ההזדמנות שלכם!

בשנת 2014, ממשלת מקסיקו החליטה על רפורמה מרחיקת לכת בסקטור האנרגיה. מטרת הרפורמה הייתה לעודד תחרות ולהגביר יעילות בסקטור שעד אז נשלט בבלעדיות בידי חברות ממשלתיות לא יעילות. בין הצעדים המרכזיים שכללה הרפורמה: רה-ארגון במשרד האנרגיה, בחברת החשמל הלאומית, ובחברת Pemex מתן אפשרות לחברות פרטיות לייצר אנרגיה ולהתחבר לרשת החשמל הארצית פתיחת אפשרויות אקספלורציה של […]