אחר טקס הסרת הלוט ,שגריר ישראל בצ’ילה אלדד חייט ח”כ יוסי יונה, ח”כ שרן השכל והנספח המסחרי הדר שור