תכנית COLOMBIA SIEMBRA – הזדמנות לחברות ישראליות בתחום האגרוטכנולוגיה בקולומביה

נציגי משרד החקלאות הקולומביאני הציגו לי לאחרונה את תכנית COLOMBIA SIEMBRA, התכנית השאפתנית ביותר שמשרד החקלאות המקומי גיבש ב-20 השנה האחרונות ומטרתה להגדיל את שטחה המעובד לחקלאות של קולומביה מ-7.1 מיליון הקטר כיום ל-8.1 מיליון הקטר ב-2018. עיקר התכנית נסוב סביב תמריצים כלכליים וכלים מימונים שהמשרד יעמיד בשביל החקלאים בקולומביה כדי לעודד אותם לרכוש אמצעים טכנולוגים […]