הזמנה לועידה החצי-שנתית בנושא ניהול סיכוני סחר חוץ בעסקאות בינלאומיות

עסקאות יצוא, אינטגרציה, ביצוע פרויקטים והשתתפות  במכרזים בינלאומיים, עשויה לחשוף את החברה הישראלית לסיכונים רבים. ביניהם ניתן למנות מספר גורמים המונעים את קבלת התשלום: ברמה העסקית–חדלות פירעון מלאה או חלקית של הלקוח לאורךמספר חודשים רצופים ברמה הפוליטית– מלחמה, הפיכה, מגבלות מט"ח ויבוא, שמיטת חובות, הלאמה, ביטול רישיונות יש לזכור שחברות ישראליות מבצעות במהלך פרויקטים בחו"ל השקעות הוניות משמעותיות […]