הקלה בייצוא ביצים לתוך ארצות הברית על ידי הגשת בקשה אלקטרונית

שירות השיווק החקלאי האמריקאי (The Agricultural Marketing Service) ערך שינוי ברגולציה המסדירה את פיקוח יבוא הביצים, וזאת על מנת להקל על הליך היבוא של ביצים. החוק המתוקן נכנס לתוקף ביום 13.1.16 ויחול על ייבואן של ביצים בטבלה, ביצים מופרות (Hatching Eggs) ונוזל ביצה לא לאכילה (Inedible Liquid Egg). ההקלה ביבוא תבוא לידי ביטוי על ידי […]