התכנית האסטרטגית של הבנק העולמי בהודו

לפרויקטים במימון הבנק העולמי מספר שלבים, אליהם הבנק מתייחס כ"מעגל החיים של הפרויקט". השלב הראשון במעגל החיים של הפרויקט הוא "אסטרטגיית שיתוף הפעולה עם מדינה הלווה" (Country Partnership Strategy). האסטרטגיה היא תכנית משותפת לבנק ולמדינה הלווה לשנים אחדות קדימה, בכל הסקטורים הרלוונטיים לפעילות המשותפת. מהתכנית נגזרים פרויקטים באותה מדינה בהיקף של מיליוני דולרים במימון הבנק […]