ה-FDA פרסם מאמר של ה- NSF: "אסטרטגיה לציות לרגולציית מוצרים מעורבים (Combination Products)"Compliance

בתחילת שנת 2013 ה- FDA פרסם את הנוסח הסופי של  final rule for 21 CFR Part 4 להטמעת Good Practice בקרב יצרני מוצרים מעורבים (Combination Products) ובינואר 2015 פורסם מדריך, המסביר את הרגולציה החדשה מתוך ניסיון לתמוך בהטמעתה. על פי הגדרת החוק, מוצר מעורב הוא כל מוצר המורכב משני רכיבים או יותר, כאשר כל רכיב […]