“שתי מקסיקו”

לכאורה, כל המרכיבים החשובים, המעודדים צמיחה בכלכלות המתעוררות, קיימים במקסיקו, כלכלתה יציבה מזה שנים, למקסיקו כוח עבודה צעיר, משאבים טבעיים רבים וגישה לשווקי יצוא. במקרה של מקסיקו, גם מיקומה האסטרטגי בסמוך לארצות הברית וחברותה ב- NAFTA, מספקים לה יתרון משמעותי. בנוסף, מקסיקו פתחה את כלכלתה לסחר והשקעות זרות והחלה להפעיל רפורמות נרחבות במספר סקטורים תעשייתיים […]