חוק בטיחות המזון בארה"ב : תקנות מוצעות מכוחו הפתוחות להערות הציבור

 Image courtesy of  Mister GC at FreeDigitalPhotos.net
Image courtesy of Mister GC at FreeDigitalPhotos.net

בשנת 2011 נחקק בארה"ב חוק בטיחות המזון (Food Safety Modernization Act), המטיל חובות חדשות על חברות לייצור מזון ומגביר את יכולות השליטה והאכיפה של ה- FDA, ככל שהדבר נוגע לבטיחותו של מזון המיוצר בארה"ב והמיובא אליה.

מטרת החוק בעיקרה לאפשר ל-FDA להתמקד במניעת בעיות בטיחות מזון, יותר מאשר לטפל בהן לאחר מעשה. החוק עתיד להיות מיושם על ידי שורה של תקנות, אשר ה-FDA אחראי להתקנתן.

מאז הועבר החוק, ה-FDA התקין מספר תקנות חדשות, אשר חלקן אושרו ועברו וחלקן מצויות בשלבים שונים של ניסוח, שלבים המאפשרים לציבור הרחב לעבור על הנוסח הקיים ובמידת הצורך אף להעיר הערות ולשלוח בקשות מנומקות לתיקון המוצע.

תקנות אלו עשויות להיות בעלות השפעה רחבה על היצואנים בישראל המבקשים לייצא תרופות, מזון לבני אדם או לבעלי חיים, מכשור רפואי וקוסמטיקה ואף על המפעלים האחראים על אריזות המוצרים, תיוגם וחברות התובלה האחראיות לשינוע המוצרים מישראל לארה"ב.

כך למשל, בין היתר, הוצעו לקבלת הערות מן הציבור בנוגע לתקנות Current Good Manufacturing Practice and Hazard Analysis and Risk-Based Preventive Controls for Food for Human Consumption and for Animals (ניתוח סיכונים וצעדי מנע) ו- Sanitary Transportation of Human and Animal Food (שינוע של מזון לבני אדם ובעלי חיים). כל אחת מתקנות אלו עוסקת בהתוויית כללים והנחלת פרקטיקה מקובלת במטרה להבטיח את הרמה התברואתית של המזון המגיע לארה"ב.

כך, התקנה לניתוח סיכונים וצעדי מנע דורשת מיצרנים להטמיע "תכניות לבטיחות מזון" הכוללות ניתוח סיכונים, צעדי מנע, פעולות וידוא לבטיחות המזון ותכניות ל"ריקול" (Recall). תקנה זו עתידה לחול על כל מפעלי המזון, אשר נדרשים להירשם עם ה-FDA (מקומיים או זרים) עפ"י חוק בחריגים מסוימים (לדוג', מפעלים לייצור מזון, אשר כפופים לתקנות בטיחות, כגון HACCP). כיוון שתקנה זו תחול גם על יצרנים זרים, הרי שהיא רלוונטית לכל מפעלי המזון הישראליים, אשר מייצאים לארה"ב (בחריגים הרלוונטיים). מידע נוסף על תקנה זו ניתן לראות כאן.

באופן דומה, התקנה לשינוע מזון לבני אדם ולבעלי חיים תקבע כללים ופרקטיקה מקובלת לשינוע של מוצרי מזון בתנאים סניטריים, ותנחה בדבר הקריטריונים הנדרשים לכלי השינוע, הציוד הכרוך בשינוע, החלפה והעברת המידע, הכשרה הנדרשת לשינוע, רישום וכתבי ויתור וכיוצא באלה. תקנה זו עתידה לחול במישרין או בעקיפין (בכפוף לחריגים, אשר יקבעו בתקנה) על חברות הממונות על משלוח סחורות ומוצרים, חברות הובלות המעבירות מזון בתוך ארה"ב ועל יצואנים מחוץ לארה"ב, המבקשים להכניס מוצרי מזון לתוך ארה"ב באמצעות תובלה ימית או אווירית ומשם להעביר את המזון לתוך ארה"ב (בשים לב, מדובר ברשימה פתוחה, אשר לגביה הציבור נדרש להציע בצורה מנומקת גורמים נוספים, שצריכים להיכלל בה), כל עוד המזון יחולק בארה"ב ויועבר על ידי כלי רכב בתוך ארה"ב. מידע נוסף על תקנה זו ניתן לראות כאן.

בטרם פרסום נוסחן הסופי של התקנות לעיל, כמו בקשר לתקנות נוספות אחרות, ה-FDA מאפשר, בדרך כלל, שני סבבים לשליחת הערות מטעם הציבור, כאשר בסיבוב הראשון ניתנים מספק חודשים (משתנה) לשליחת הערות על התקנה המוצעת ולאחר מספר חודשים נוספים, במהלכם ה- FDA עובר על ההערות המוצעות, מקבל ומסרב שינויים מוצעים, מפורסמת גרסה מעודכנת של התקנה המוצעת להערות נוספות של הציבור. בנוסף, ה- FDA מקיים פגישות לציבור בנוגע לכל תקנה ומאפשר לציבור לשמוע ולהתרשם באופן הדדי מהתקנה המוצעת.

נכון לכתיבת שורות אלו, המועד להגשת הערות ביחס לתקנות מוצעות חדשות, חלף ולא מפורסמת אף תקנה מוצעת להערות הציבור. עם זאת, ה- FDA צפוי להוציא תקנות נוספות מוצעות להערות הציבור וכן לפרסם תקנות חדשות סופיות תחת החוק בהמשך להערות שקיבל.

הנספחות המסחרית של משרד הכלכלה בוושינגטון עוקבת אחרי השינויים ואחרי הדרישות מיצואני מזון לארה"ב ואנו נפרסם כאן מעת לעת מידע ביחס לתקנות המוצעות ולשינויים החקיקתיים העיקריים.

אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו בכל שאלה או בקשת סיוע בנושא זה: אודליה לזימי Odelya.lazimi@israeltrade.gov.il.

צור קשר עם:

ענת כץ

שלח הודעה

אהבתם? שתפו

שיתוף ב facebook
שתפו בפייסבוק
שיתוף ב twitter
שתפו בטוויטר
שיתוף ב linkedin
שתפו בלינקדאין
שיתוף ב email
שתפו במייל