בתמונה מימין לשמאל: ענת לוין מנהלת פרוייקטים ביחידת ה-ICT של הבנק העולמי, רנדיפ סודן מנהל יחידת ה-ICT, פייר גוסלן מנהל היחידה הגלובלית של הבנק העולמי בתחום ה- ICT והתחבורה, רון דרמר שגריר ישראל בארה”ב, פרנק הימסקרק דירקטור קבוצת המדינות לה שייכת ישראל, ענת כץ נספחת משרד הכלכלה בוושינגטון, הילה כהן מזרב – התקשרויות מוסדות פיננסיים בנספחות משרד הכלכלה בוושינגטון