האם בעתיד קוצבי לב יהיו חשופים לאיומי מתקפות סייבר?

דוגמא זו של קוצבי הלב ודוגמאות נוספות, הועלו בכנס לבחינת הזדמנויות שיתוף פעולה בתחום הסייבר בין חברות ישראליות לבין חברות אמריקאיות, שנערך ב- 30 בינואר 2014. הכנס נערך ביוזמת קרן BIRD והנספחות המסחרית של ישראל בניו יורק. הנושא המרכזי הנדון בכנס נגע באתגרים של מיזוג בין הגנה פיזית להגנה באינטרנט.  הודגש, כי כיום הגנת האינטרנט המסורתית כבר אינה מספיקה, שכן ישנם […]