פעילות נספחות משרד הכלכלה בוושינגטון למול המוסדות הפיננסיים -MIGA

תחום הפרויקטים והמכרזים הבינלאומיים טומן בחובו פוטנציאל עסקי גדול. הפער בין היכולות והטכנולוגיות המתקדמות של החברות הישראליות לבין מספר החברות המגישות מועמדות למכרזים בין-לאומיים והמשתתפות בפרויקטים בזירה הבין-לאומית הינו גדול ואחת הסיבות לו היא ברמת הסיכון הגבוהה הכרוכה בפעילות במדינות מתפתחות אשר התשתית הפוליטית והחוקית בהן לוקה בחסר. המוסדות הפיננסים הבינלאומיים כגון הבנק העולמי והבנק […]