קניה – מובילה אזורית צמאה לחדשנות ישראלית

לפני כשנה נפתחו שתי נציגויות כלכליות בתת-סהרה אפריקה; בקניה וגאנה. הנספחויות החדשות מצטרפות לאחות הוותיקה בדרום אפריקה. הנספחויות החדשות באות למלא ואקום שנוצר לאור הפוטנציאל הגדול הגלום ביבשת. אוכלוסייה צעירה, צמיחה כלכלית, חדירה רחבה של טלפונים ניידים, חשיפת חומרי גלם יקרים ועוד. לקניה הגעתי לפני כשנה על מנת לפתוח את הנספחות. כבר בשלב גיוס העובדים […]

על דרום אפריקה וחדשנות

  לאחרונה הוציא הבנק העולמי דו"ח לגבי דרום אפריקה, אחד הממצאים העיקריים בדו"ח הינו שהמחסור בחדשנות פוגע בכלכלת דרום אפריקה. הוא פוגע בפרודוקטיביות ומהווה מכשול לצמיחה. הדו"ח מצא שדרום אפריקה מפגרת בהשקעות בחדשנות לא רק מול מדינות מפותחות אלא גם מול חברותיה לארגון ה BRICS, ברזיל רוסיה, הודו סין. את הדו"ח המלא תוכלו לקרוא כאן: […]