האם אנו רואים את תחילתה של התרחבות כלכלית בקניה?

קצב המשרות החדשות במגזר הפרטי בחודש ינואר היתה הגבוהה ביותר בשנה האחרונה, עובדה שמעלה את התקווה לחזרה לצמיחה בכלכלת קניה.