פעילות חקלאית ישראלית למגדלי אבוקדו בקניה

כמדינות מתפתחות רבות, תחום החקלאות הוא הסקטור המוביל בכלכלת קניה והסקטור המוביל בייצוא החקלאי אחרי פרחים הוא אבוקדו. הביקוש הגלובלי העולה לאבוקדו מצד אחד והפוטנציאל האדיר מצד שני יוצרים עניין רב מאוד בקרב חקלאי קניה לעבור לגידול אבוקדו ולהגיע לאיכות שתאפשר להם ייצוא. לאור כך, זיהתה הנספחות בקניה הזדמנות לחשיפת טכנולוגיות ישראליות בתחום לחקלאים הקנייתים […]