השקעות עתק בחינוך בדרום אפריקה

בדרום אפריקה למעלה מ-12 מיליון תלמידים. הם לומדים בכ-25,000 בתי ספר ציבוריים וכחצי מיליון מהם לומדים בכ-1,500 בתי ספר פרטיים. למעלה מ-400,000 מורים עובדים במערכת החינוך. במקביל חובשים כמיליון סטודנטים את ספסלי האוניברסיטאות. אולם למערכת החינוך כאן אתגרים גדולים וכפועל יוצא מכך הממשלה משקיעה סכומים נכבדים בתחום. כ-20% מתקציב המדינה מוקצה לחינוך, כמחצית למשרד לחינוך […]