אלו ארצות הן שותפות הסחר של ישראל היום ואלו צפויות להיות עוד 5 שנים?

בשנת 2013 נרשמה התייצבות בחלקן של מדינות אסיה מסך היצוא הישראלי (לאחר מגמת גידול בשנים קודמות). היצוא לארה”ב מתוך סך היצוא ירד מ-24% בשנת 2012 ל-22% בשנת 2013, ועל חשבון כך חלה עלייה ביצוא לאיחוד האירופי וליתר הארצות ב-1%, לעומת שנה שעברה:   בין יעדי היצוא של ישראל ומקורות היבוא שלה קיים חוסר סימטריה. כ-53% […]