יוני 03, 2020

מערך כלי הסיוע לתעשייה מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה שמחים לעדכן כי מקצה 2020 של תכנית “כסף חכם” ותכנית “של”ב” ייפתח בתאריך 21.06.2020

על התכניות:

תכנית שער לשיווק בינלאומי (של”ב)

התוכנית מיועדת לחברות בעלות היקף יצוא נמוך המעוניינות להרחיב את פעילותן או לחברות שלא ייצאו בעבר ומעוניינות להתחיל לייצא ולשווק מוצרים ו/או שירותים ומטרתה להעניק סיוע לחדור לשווקים הבינלאומיים. הסיוע ניתן באמצעות השתתפות במימון של ההוצאות השיווקיות וליווי מקצועי של יועצים המתמחים בשוק היעד, עד ל 300 אלף ש״ח המהווים 50% מהתכנית השיווקית.

בכפוף לכללים המופיעים בהוראת מנכ”ל 5.12

תכנית “כסף חכם”

התכנית מיועדת לחברות בעלות היקף מכירות עד 200 מיליון ש״ח וניסיון ביצוא (לפחות 1 מלש”ח בשנה). במסגרת התוכנית ניתן סיוע לחברות ישראליות המשווקות לחו”ל במטרה לחדור לשווקים נוספים ולהשיג גידול משמעותי בהיקף המכירות. הסיוע ניתן באמצעות השתתפות במימון של ההוצאות השיווקיות וליווי מקצועי של יועצים המתמחים בשוק היעד, עד ל500 אלף ש״ח ולשווקים מועדפים עד ל750 אלף ש״ח המהווים 50% מהתכנית השיווקית.

בכפוף לכללים המופיעים בהוראת מנכ”ל 5.10

  • תנאי הסף של התכניות השתנו מעט משנים קודמות. שימו לב לתנאי הסף המפורטים בהוראות המנכ”ל כפי שהן מעודכנות באתר.

חברות אשר יותר מ-50% מהבעלות עליהן מוחזקת בידי בעלי מניות מקרב בני אוכלוסיות המיעוטים, יכולות להתמודד על קבלת סיוע בשתי התכניות בתנאי סף נוחים יותר ושיעורי תמיכה מוגדלים של 75% ועד לתקרת הסיוע כפי שמפורט בהוראות המנכ”ל.

לקריאת הוראות המנכ”ל המעודכנות, הנהלים והנספחים המעודכנים, היכנסו לאתר: www.go.gov.il/ipf

לתשומת ליבכם: המקצה יהיה פתוח לחודש ימים מה21.6.2020 ועד ה21.7.2020 בשעה 12:00 , אולם בהתאם להוראות המנכ”ל, 100 הבקשות הראשונות שתוגשנה במלואן בכל תכנית תיבדקנה ראשונות ולאחר מכן, ככל שיישאר תקציב ייבדקו 25 הבקשות שהוגשו לאחר מכן, וכן הלאה בפעימות של 25 בקשות, ככל שיוותר תקציב.

  • לפני מועד פתיחת המקצה לא ניתן להגיש את טפסי ההגשה.
  • בהינתן תקציב מוגבל, החברות ייבחנו על פי ניקודן בוועדה ולא בהכרח כל חברה בעלת ציון עובר תתקבל לתכנית.
  • חברה שקיבלה סיוע מהתכניות והגדילה את מכירותיה בשוק היעד, תחויב בתשלום תמלוגים כמפורט בהוראה
  • בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו להוראות המנכ”ל – יגבר נוסח הוראת המנכ”ל

מערך כלי סיוע לתעשיה

צור קשר עם: מערך כלי סיוע לתעשיה
ליצירת קשר לחצו >>