שמחים להודיע על פתיחת תכניות הסיוע של סחר חוץ - בלוג מינהל סחר חוץ

קול קורא פתיחת מקצים כלי סיוע