מינהל סחר חוץ שמח להודיע על פתיחת מקצי הרבעון הראשון לשנת 2018 בתוכניות הסיוע לשיווק בינלאומי – מוזמנים להגיש בקשות כבר מהיום!

3d rendering of a large red and white megaphone in a side view with many dollar bills flying out of it on a blue background.

הפרטים המלאים, תנאי הסף, אמות המידה, טפסי הגשת הבקשות, נהלי התוכניות והוראותיהן מפורסמים באתר משרד הכלכלה והתעשייה בכתובת:  www.economy.gov.il/ipf

 


מערך כלי סיוע לתעשיה

צור קשר עם: מערך כלי סיוע לתעשיה
ליצירת קשר לחצו >>