Global trade word cloud concept on grey background

 

 

 

 

 

 

יצואנים, אנחנו כאן לשירותכם!

פעילות מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה מתמקדת בקידום היצוא, סיוע ליצואנים, פיתוח כלים להגברת היצוא והסכמי סחר בינלאומיים.

לנוחיותכם ריכזנו את כל המידע בנושא יצוא שמטופל במינהל וכן מידע שימושי וקישורים לאתרים וגופים נוספים העוסקים בנושא.

טיפול בפניות יצואנים – פנייה לנספח המסחרי

הנפקת תעודת יצואן – הגישו בקשה

סיוע ומימון לחברות ישראליות בשוק הבינלאומי במגוון תוכניות: היכנסו לאתר מערך כלי סיוע במשרד הכלכלה 

מערך הניספחויות של מינהל סחר חוץ – פרטי התקשרות

דו”ח מדינה של מינהל סחר חוץ – מידע כלכלי על מדינות שונות

סקירות כלכליות של מינהל סחר חוץ

פרסומי מינהל סחר חוץ

מדיניות והסכמי סחר – מינהל סחר חוץ

קישורים שימושיים

מידע ושירותים בנושאי יבוא – אתר משרד הכלכלה והתעשייה

מידע ושירותים בנושאי יצוא – אתר משרד הכלכלה והתעשייה