חברות ישראליות המייצאות מוצרים הדורשים עמידה בתקנים, תקנות חובות סימון, רישום ואריזה או בדיקות תאימות ואיכות – הפוסט הזה הוא עבורכן.

נכתב על ידי: שיר סלוצקי ובן חיימי, מחלקת ארגונים בינלאומיים, מינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה 

רגולציה טכנית מחייבת כוללת תקינה, בדיקות תאימות, חובות סימון ואריזה. כל מדינה רשאית להחיל רגולציה טכנית להשגת יעדי מדיניות כגון הגנה על בריאות האדם, החי והצומח או הגנה על הסביבה (ויעדים נוספים), אך יחד עם זאת, במטרה להבטיח כי רגולציה זו אינה מפלה לרעה ואינה יוצרת מכשולים שאינם הכרחיים לסחר הבין-לאומי, או ננקטת בשרירותיות ומהווה חסם סחר מוסווה, מוטלת על 164 המדינות ואיחודי המכס החברים בארגון הסחר העולמי (ה-WTO) חובות דיווח מראש על רגולציה זו.

בכל חודש מוגשים לארגון הסחר העולמי דיווחי המדינות החברות אודות שינויים ברגולציה טכנית מחייבת קיימת או כוונה לגבש רגולציה טכנית חדשה, בטרם נכנסו לתוקף. מטרת הדיווח היא לאפשר למדינות החברות בארגון הסחר העולמי להגיש הערות, שאלות והסתייגויות למדינות המדווחות ולנסות השפיע בדרך זו על הרגולציה המתגבשת.

בדרך כלל, הדיווחים מוגשים כ-60 ימים לפחות לפני כניסתן לתוקף של תקנות חדשות. לפיכך, מדובר למעשה בהזדמנות חשובה עבור יצואנים ישראלים להתעדכן בשינויים צפויים בתחום הרגולציה הטכנית במדינות שונות בעולם ולהעביר הערות והתייחסויות (במידה שישנן) אל מנהל סחר חוץ, על מנת לנסות ולהשפיע על השינויים הללו בטרם כניסתם לתוקף.

על מנת להנגיש את המידע עבורכם היצואנים, מצורפת טבלה המרכזת את שינויי הרגולציה אשר דווחו לארגון הסחר העולמי במהלך חודש אפריל 2021.

הדיווחים העיקריים הרלוונטיים לתעשיה הישראלית הודגשו באדום, לנוחיותכם.

הטבלה מחולקת לפי מדינה מדווחת, תאריך הדיווח, מוצרים עליהם חלה הרגולציה, סקטור והפניה ללינק הדיווח לארגון הסחר העולמי (במידה ויש צורך במידע נוסף והרחבה).

אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו – מחלקת ארגונים בינלאומיים, מינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה – בכל שאלה וכמובן אם אתם מעוניינים להעביר הערות/התייחסויות על שינויי הרגולציה שבטבלה.

Notifying Member Date of distribution Products Link Sector
Argentina 20/04/2021 Perennial glasswort (Sarcocornia perennis (Miller) A.J. Scott) EN חקלאות
Argentina 20/04/2021 Artisan bread EN מזון
Argentina 20/04/2021 Honey product EN מזון
Argentina 20/04/2021 Preserved vegetables EN מזון
Australia 30/04/2021 Projectile toys EN צעצועים
Bahrain, Kingdom of 01/04/2021 Single-use plastic bags EN איכות הסביבה
Bahrain, Kingdom of 01/04/2021 Plastic products EN איכות הסביבה
Bahrain, Kingdom of 15/04/2021 KWS GSO Flexible urethane foam (industrial sponge) and mattresses and pillows Mad IT EN כללי
Bahrain, Kingdom of 20/04/2021 “Energy drinks” EN מזון
Brazil 26/04/2021 Products subject to public health surveillance EN אמ”ר
Brazil 27/04/2021 Pesticides EN חקלאות
Brazil 19/04/2021 Products with gifts EN כללי
Brazil 20/04/2021 Measuring Instruments EN כללי
Brazil 20/04/2021 Materialized length measures. EN כללי
Brazil 27/04/2021 Public health surveillance EN כללי
Brazil 27/04/2021 Food preparations EN מזון
Brazil 12/04/2021 Telecommunication equipment EN תקשורת
Brazil 22/04/2021 Pharmaceutics EN תרופות
Brazil 22/04/2021 Provitamins and vitamins EN תרופות
Brazil 26/04/2021 Pharmaceutical products EN תרופות
Brazil 27/04/2021 Provitamins and vitamins EN תרופות
Brazil 27/04/2021 Provitamins and vitamins EN תרופות
Brazil 27/04/2021 Provitamins and vitamins EN תרופות
Burundi 30/04/2021 Maize gluten for animal feed EN חקלאות
Burundi 30/04/2021 Rice seeds EN חקלאות
Burundi 30/04/2021 Millet seeds EN חקלאות
Burundi 30/04/2021 Cotton seeds EN חקלאות
Burundi 30/04/2021 Tissue paper EN כללי
Burundi 30/04/2021 Paper hand towel sheets (multi-fold hand towels) EN כללי
Burundi 30/04/2021 Cassava flour EN מזון
Burundi 30/04/2021 Banana seeds EN מזון
Burundi 30/04/2021 Common bean seeds EN מזון
Canada 28/04/2021 Consumer paints or other similar surface coating materials; specific consumer products (pencils, artist brushes, furniture and products for children) that have applied to them a paint or other similar surface coating material or a sticker, film or other similar material EN בנייה
Canada 07/04/2021 Drugs EN תרופות
Canada 07/04/2021 Prescription status of medicinal ingredients for human use EN תרופות
Canada 28/04/2021 Prescription status of medicinal ingredients for veterinary use EN תרופות
China 07/04/2021 Inert gas agent EN אמ”ר
China 30/04/2021 Medical Devices EN אמ”ר
China 30/04/2021 Medical Devices EN אמ”ר
China 30/04/2021 Medical Devices EN אמ”ר
China 30/04/2021 Medical Devices EN אמ”ר
China 07/04/2021 Electric fan EN חשמל
China 07/04/2021 Tower server, rack server EN חשמל
China 08/04/2021 General purpose microcomputer EN חשמל
China 07/04/2021 Children’s Footwear EN אופנה
China 28/04/2021 Firestop Material EN כיבוי אש
China 28/04/2021 Fire shutter assembly EN כיבוי אש
China 29/04/2021 Motors for fire rolling shutter EN כיבוי אש
China 29/04/2021 Portable fire extinguishers and its components EN כיבוי אש
China 29/04/2021 Wheeled fire extinguishers with total mass greater than 20 kg but not more than 450 kg, and its components. EN כיבוי אש
China 29/04/2021 Fire pumps EN כיבוי אש
China 29/04/2021 High-expansion foam fire fighting vehicle EN כיבוי אש
China 29/04/2021 Self-loading fire fighting vehicle EN כיבוי אש
China 29/04/2021 Wet system alarm valves, retard chamber and water motor alarm of automatic sprinkler system EN כיבוי אש
China 07/04/2021 Arc wear protective clothing EN כללי
China 07/04/2021 Protective clothing for welders EN כללי
China 07/04/2021 Non-powered filtering respirators for escape EN כללי
China 08/04/2021 Footwear EN כללי
China 07/04/2021 Feed additive Potassium iodate EN מזון
Colombia 13/04/2021 Tableware of glass, ceramic or glass-ceramic in contact with foodstuffs, and ceramic ware used for cooking food EN כללי
Costa Rica 27/04/2021 Apiculture products. Natural honey; Sugar; Sugar and sugar products EN מזון
Ecuador 21/04/2021 Pesticides EN איכות הסביבה
Ecuador 08/04/2021 Hygiene products and absorbent personal hygiene products. EN אמ”ר
Ecuador 21/04/2021 Pharmaceuticals and medical devices EN אמ”ר
Egypt 12/04/2021 Rancidity in meat, poultry and fish and its products EN מזון
European Union 23/04/2021 Carcinogenic, mutagenic and reproductive toxicants (CMR) EN איכות הסביבה
European Union 15/04/2021 Organic products EN מזון
European Union 26/04/2021 Organic products EN מזון
European Union 26/04/2021 Organic products EN מזון
European Union 12/04/2021 Marine Equipment EN רכב
European Union 21/04/2021 Radio equipment for trains. EN תקשורת
India 22/04/2021 Provitamins and vitamins EN איכות הסביבה
India 22/04/2021 Ethylene Dichloride EN איכות הסביבה
India 22/04/2021 Polycarbonate EN איכות הסביבה
India 22/04/2021 Polyurethanes EN איכות הסביבה
India 22/04/2021 Vinyl Chloride Monomer EN איכות הסביבה
India 22/04/2021 p-Xylene EN איכות הסביבה
India 06/04/2021 Food Products EN מזון
Indonesia 01/04/2021 Copper Bus Bars. Copper Products EN חשמל
Indonesia 19/04/2021 Food Packaging, Processed Food EN מזון
Japan 28/04/2021 Low-power data communications system EN תקשורת
Japan 06/04/2021 Pharmaceuticals and Medical Devices EN תרופות
Japan 20/04/2021 Pharmaceutics EN תרופות
Kenya 01/04/2021 Medical tissue paper towel EN אמ”ר
Kenya 13/04/2021 Precast concrete waffle units EN בנייה
Kenya 14/04/2021 Precast concrete waffle units EN בנייה
Kenya 01/04/2021 Jumbo toilet tissue paper EN כללי
Kenya 01/04/2021 Facial tissue paper EN כללי
Kenya 01/04/2021 Paper hand towel sheets EN כללי
Kenya 01/04/2021 Kitchen paper towel EN כללי
Kenya 01/04/2021 Paper serviettes (napkins) EN כללי
Kenya 14/04/2021 Cassava wheat composite flour EN מזון
Kenya 14/04/2021 Food grade cassava starch EN מזון
Kenya 14/04/2021 High quality cassava flour EN מזון
Kenya 14/04/2021 Cassava pellets EN מזון
Kenya 14/04/2021 Dried Cassava Leaves EN מזון
Korea, Republic of 06/04/2021 Portable laser devices EN חשמל
Korea, Republic of 06/04/2021 Foods EN מזון
Korea, Republic of 06/04/2021 Foods EN מזון
Korea, Republic of 06/04/2021 Pharmaceuticals EN תרופות
Korea, Republic of 26/04/2021 Pharmaceuticals EN תרופות
Malawi 14/04/2021 Toffee EN מזון
Malawi 19/04/2021 Manioc (cassava) EN מזון
Malawi 19/04/2021 Potatoes EN מזון
Malawi 19/04/2021 Manioc (cassava) EN מזון
Malawi 19/04/2021 Instant noodles EN מזון
Malawi 19/04/2021 Degermed maize (corn) meal and maize (corn) grits EN מזון
Malawi 19/04/2021 Sugar EN מזון
Malawi 19/04/2021 Edible cassava flour EN מזון
Malawi 19/04/2021 Road signs: Performance requirements for road signs EN רכב
Malawi 19/04/2021 Road signs: Retro-reflective sheeting material EN רכב
Mexico 07/04/2021 Topical ethyl or isopropyl alcohol-based antiseptics EN תרופות
Mexico 20/04/2021 Nutritional and medicinal sterile mixtures EN תרופות
Morocco 15/04/2021 Hydraulic binders/cements and cement constituents EN בנייה
Oman 20/04/2021 Fortification of wheat flour, edible salt, fats and vegetables oils used in cooking and milk and milk products EN מזון
Panama 20/04/2021 Cosmetic products EN תרופות
Peru 20/04/2021 Motor vehicles for the transport of ten or more persons, including the driver EN רכב
Russian Federation 12/04/2021 Packaging (closures); processes of production (manufacturing), storage, transportation, sale and disposal associated with the requirements for packaging (closures). EN כללי
Russian Federation 16/04/2021 Food products EN מזון
Russian Federation 19/04/2021 Slaughter products and meat products. EN מזון
Russian Federation 22/04/2021 Requirements for the labeling of food products EN מזון
Russian Federation 19/04/2021 Perfumes and cosmetics EN תרופות
Russian Federation 30/04/2021 Medicinal products EN תרופות
Russian Federation 30/04/2021 Medicinal products EN תרופות
Saudi Arabia, Kingdom of 29/04/2021 Lighting EN חשמל
Saudi Arabia, Kingdom of 29/04/2021 Lighting EN חשמל
Saudi Arabia, Kingdom of 29/04/2021 Lighting EN חשמל
Singapore 08/04/2021 Washes and  dishwashers EN חשמל
Singapore 01/04/2021 Nutri-Grade beverages EN מזון
South Africa 08/04/2021 Electrical General Service Lamps EN חשמל
South Africa 08/04/2021 Electric General Service Lamps EN חשמל
South Africa 08/04/2021 Frozen lobsters EN מזון
South Africa 12/04/2021 Electronic Communications EN תקשורת
Spain 08/04/2021 Olive and olive-pomace oil EN מזון
Tanzania 08/04/2021 Tile cleaners EN איכות הסביבה
Tanzania 08/04/2021 Transparent toilet soap EN איכות הסביבה
Tanzania 08/04/2021 White spirit (mineral turpentine) EN איכות הסביבה
Tanzania 19/04/2021 Medical tissue paper towel EN אמ”ר
Tanzania 08/04/2021 Adhesives for Polyvinyl chloride (PVC) plastic pipes EN בנייה
Tanzania 26/04/2021 Door Locks and Latches EN בנייה
Tanzania 26/04/2021 Padlocks and padlock fittings EN בנייה
Tanzania 26/04/2021 Steel filing cabinets for general office purposes EN כללי
Tanzania 08/04/2021 Bread crumbs EN מזון
Tanzania 08/04/2021 Chewy candy EN מזון
Tanzania 08/04/2021 Doughnuts, East African doughnuts, Swahili buns, mahamri EN מזון
Tanzania 08/04/2021 Sodium hypochlorite used for disinfection of water intended for human consumption EN מזון
Tanzania 08/04/2021 Packaging materials and articles in Contact with Food EN מזון
Tanzania 08/04/2021 Specifications for waxed cartons for packaging of ice-cream EN מזון
Tanzania 08/04/2021 Migration of constituents of plastics materials and articles intended to come in contact with foodstuffs EN מזון
Tanzania 08/04/2021 Plastic materials for food contact applications – colourants EN מזון
Tanzania 08/04/2021 Specification for plastic materials for food contact applications – Terephthalate EN מזון
Tanzania 14/04/2021 Calcium hypochlorite used for disinfection of water intended for human consumption EN מזון
Tanzania 14/04/2021 Melons EN מזון
Tanzania 15/04/2021 Fresh leafy vegetables EN מזון
Tanzania 15/04/2021 Berries EN מזון
Tanzania 15/04/2021 Citrus fruits EN מזון
Tanzania 15/04/2021 Fresh cabbage EN מזון
Tanzania 15/04/2021 Fresh okra EN מזון
Tanzania 15/04/2021 Fresh jackfruit EN מזון
Tanzania 15/04/2021 Breadfruit EN מזון
Tanzania 15/04/2021 Sprouts EN מזון
Tanzania 15/04/2021 Food safety EN מזון
Tanzania 19/04/2021 Potato flour EN מזון
Tanzania 19/04/2021 Livingstone potato EN מזון
Tanzania 26/04/2021 Dried insect products for compounding animal feeds EN מזון
Tanzania 30/04/2021 Minced meat products – Beef for burger, kebab, meat ball and meat loaf EN מזון
Tanzania 30/04/2021 Chicken essence EN מזון
Tanzania 30/04/2021 Minced meat products – Chicken meat for burger, kebab, meat ball and meat loaf EN מזון
Tanzania 30/04/2021 Edible insects EN מזון
Tanzania 30/04/2021 Edible offal EN מזון
Tanzania 30/04/2021 Meat extract (beef) EN מזון
Thailand 27/04/2021 Hazardous Substance EN איכות הסביבה
Thailand 20/04/2021 Domestic safety, Massage appliances EN אמ”ר
Thailand 20/04/2021 Air-cleaning appliances EN אמ”ר
Thailand 20/04/2021 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies EN חשמל
Thailand 20/04/2021 Radio communication equipment for non-piloted aircraft used in general EN תקשורת
Thailand 20/04/2021 Medical Nitrous Oxide EN תרופות
Thailand 20/04/2021 Medical Oxygen EN תרופות
Thailand 28/04/2021 Food products containing parts of cannabis and hemp EN תרופות
Trinidad and Tobago 14/04/2021 Flexible Cords and Cables EN חשמל
Turkey 01/04/2021 Tyres EN רכב
Turkey 08/04/2021 Electric motors and variable speed drives EN רכב
Uganda 06/04/2021 Thermometers and pyrometers EN אמ”ר
Uganda 06/04/2021 Electronic thermometer for intermittent determination of patient temperature EN אמ”ר
Uganda 13/04/2021 Medical tissue paper towel EN אמ”ר
Uganda 13/04/2021 Medical tissue paper towel EN אמ”ר
Uganda 27/04/2021 Bond paper EN אמ”ר
Uganda 27/04/2021 Surgical gowns and drapes EN אמ”ר
Uganda 27/04/2021 Surgical clean air suits EN אמ”ר
Uganda 28/04/2021 Isolation gown EN אמ”ר
Uganda 13/04/2021 Toilet paper EN כללי
Uganda 20/04/2021 Leather EN כללי
Uganda 20/04/2021 Leather EN כללי
Uganda 20/04/2021 Handwoven Baskets EN כללי
Uganda 20/04/2021 Handwoven mats EN כללי
Uganda 20/04/2021 Paper products EN כללי
Uganda 20/04/2021 Footwear EN כללי
Uganda 20/04/2021 Footwear EN כללי
Uganda 20/04/2021 Footwear EN כללי
Uganda 20/04/2021 Footwear EN כללי
Uganda 20/04/2021 Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock and similar paper of a kind used for household or sanitary purposes EN כללי
Uganda 21/04/2021 Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock and similar paper of a kind used for household or sanitary purposes EN כללי
Uganda 27/04/2021 Natural or cultured pearls EN כללי
Uganda 06/04/2021 Dairy whitener EN מזון
Uganda 26/04/2021 Wheat or meslin flour EN מזון
Uganda 26/04/2021 Cassava starch EN מזון
Uganda 26/04/2021 Prepackaged and prepared foods (Sago) EN מזון
Uganda 26/04/2021 Manioc (cassava) EN מזון
Uganda 26/04/2021 Prepackaged and prepared foods EN מזון
Uganda 27/04/2021 Dried fruits EN מזון
Uganda 27/04/2021 Fruit chips and crisps EN מזון
Uganda 27/04/2021 Dried vegetables and herbs EN מזון
Uganda 27/04/2021 Dried fruits EN מזון
Uganda 27/04/2021 Information and Communication Technology Hardware and Software EN תקשורת
Uganda 27/04/2021 Information and Communication Technology Hardware and Software EN תקשורת
Ukraine 20/04/2021 Paints and varnishes for buildings and repairing wheeled vehicles EN בנייה
Ukraine 20/04/2021 Genetically engineered activities, GMOs, genetically modified products EN חקלאות
United Kingdom 09/04/2021 Covid-19 Detection Test EN אמ”ר
United States of America 13/04/2021 Energy Conservation Program for Appliance Standards EN איכות הסביבה
United States of America 19/04/2021 Direct heating equipment (unvented heaters) EN איכות הסביבה
United States of America 20/04/2021 Clean miles standard; green house gas emissions EN איכות הסביבה
United States of America 20/04/2021 Polystyrene EN איכות הסביבה
United States of America 26/04/2021 Electrical engineering EN חשמל
United States of America 12/04/2021 Upholstered furniture EN כללי
United States of America 21/04/2021 Wheat EN מזון
United States of America 01/04/2021 Model 737-800 airplane EN רכב
United States of America 01/04/2021 Airbus Model A321neo ACF airplane EN רכב
United States of America 01/04/2021 Bombardier Model BD-100-1A10 airplane EN רכב
United States of America 01/04/2021 Bombardier Model BD-100-1A10 airplane EN רכב
United States of America 01/04/2021 Boeing Model 787-8 airplane EN רכב
United States of America 06/04/2021 Bombardier Model CL-600-2B16  airplane EN רכב
United States of America 06/04/2021 Boeing Model 777-9 airplane EN רכב
United States of America 06/04/2021 Leonardo model A119 and AW119 MKII helicopters EN רכב
United States of America 20/04/2021 Mitsubishi model MRJ-200 airplane; use of automatic power reserve EN רכב
United States of America 20/04/2021 Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG BR700-710A2-20 model turbofan engines EN רכב
United States of America 20/04/2021 Boeing model 737-8 and 737-9 airplanes; fuel quantity processor unit EN רכב
United States of America 29/04/2021 Airbus helicopters model H160B EN רכב
United States of America 29/04/2021 Broadband and mobile services, wireless telecommunications EN תקשורת
Uruguay 28/04/2021 Household and similar electrical appliances EN חשמל
Viet Nam 26/04/2021 Product and goods in general EN כללי
Viet Nam 06/04/2021 Radio access equipment EN תרופות

 


מחלקת ארגונים בינלאומיים

צור קשר עם: מחלקת ארגונים בינלאומיים
ליצירת קשר לחצו >>