אוקטובר 28, 2015
אוקטובר 28, 2015

בנק ישראל מחשב ומפרסם מדד שער חליפין נומינלי אפקטיבי על בסיס יומי, בדומה לבנקים מרכזיים אחרים. מדד זה מורכב מממוצע משוקלל של מספר שערי חליפין, המבטא את החשיבות היחסית של כל מטבע בסחר החוץ של ישראל.

המשקולות במדד הקיים עודכנו לאחרונה בשנת 2009 ומאז חלו שינויים בהרכב הסחר של ישראל. בנוסף על השינויים בהתפלגות הסחר בסחורות, המדד המעודכן מבוסס גם על נתוני ההתפלגות הגיאוגרפית של הסחר בשירותים עסקיים, אשר לא היו זמינים בעת חישוב המשקלות למדד הישן. חלקם של שירותים אלו בסחר גדל בהתמדה והגיע להיקף של כרבע ממנו.

המשקולות במדד החדש מחושבות על בסיס נתוני זרמי סחר בילטרליים של סחורות ושירותים תוך תיקון לתחרות מצד שלישי, המתבטאת בכך שהיצוא הישראלי מתחרה ביצרנים ממספר רב של מדינות בכל שוק אליו הוא מייצא ולא רק ביצרנים המקומיים של אותה מדינה. המדד החדש כולל 33 מדינות ו- 26 מטבעות (הפער נובע מכך ש-8 מדינות אירופאיות הנכללות במדד משתמשות באותו מטבע- האירו), לעומת המדד הקודם שכלל 38 מדינות ו-28 מטבעות.

עדכון המשקולות הביא לעלייה במשקל של הדולר האמריקאי, כתוצאה מהכללת הסחר בשירותים שכמחצית ממנו מתקיים עם  ארה”ב וכן לעלייה במשקלה של סין, כתוצאה מהגידול בסחר עמה. במקביל, חלה ירידה במשקלן של מדינות גוש האירו. בסך הכול, השפעת השינויים על המדד עצמו אינה גדולה והמדד החדש מצביע על תמונה דומה לזו העולה מהתפתחות המדד הישן.  כתוצאה מהתחזקות הדולר בעולם בשנה האחרונה, המדד המעודכן מצביע על רמת שער חליפין מפוחתת מעט לעומת המדד הישן, אולם גם על פי המדד החדש רמת שער החליפין הנה המיוספת ביותר מזה זמן רב.

 

עדכון המשקולות של המטבעות העיקריים בשער החליפין האפקטיבי (אחוזים)

המטבע המשקל הישן המשקל החדש
אירו 32.6 26.4
דולר 24.8 26.4
יואן 5.7 10.2
פאונד 5.2 6.0
לירה טורקית 3.9 4.6
שאר המטבעות[1] 27.8 26.4

[1]  המשקולות המלאים מופיעים כאן. למסמך המלא נא לחצו כאן.


אהוד גונן

צור קשר עם: אהוד גונן
ליצירת קשר לחצו >>