משרד הכלכלה והתעשייה מקצה מיליוני שקלים על מנת לסייע לחברות יצואניות הפועלות בשווקי העולם לחדור לשווקים נוספים ולסייע לחברות שאינן יצואניות לבסס דרכן בשווקים הגלובליים.

במסגרת זו, מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה מפעיל שתי תכניות התומכות בפעילויות שיווקיות בינלאומיות של חברות ישראליות:

  • תכנית "כסף חכם" – המאפשרת לחברות ישראליות בהיקף מכירות של עד 200 מיליון שקלים ובעלות ניסיון מוקדם ביצוא, לקבל סיוע דו שנתי במטרה להגדיל באופן משמעותי את היקף המכירות.
  • תכנית "של"ב- שער לשיווק בינלאומי" – המאפשרת ליצואנים, שהיקף היצוא שלהם נמוך ולא ייצאו בעבר, לקבל סיוע בשיווק ובייצוא של סחורות ושירותים על מנת לחדור לשווקים בינלאומיים.

בהמשך להודעה שפורסמה בתאריך 30.06.21 על פתיחת מקצים חדשים למסלולי הסיוע, מפרסם כעת סחר חוץ את רשימת החברות הזוכות בתכניות הסיוע לשנת 2021.

לצפייה ברשימת החברות הזוכות בתכניות הסיוע כסף חכם ושל"ב לשנת 2021