נובמבר 17, 2013

20131117_115315

לעתים קרובות אחד השלבים הבעייתיים ביותר בהתמודדות על פרויקט הינו שלב סקר ההיתכנות ובמיוחד מימונו. הרשויות המזמינות את הפרויקט דורשים מהחברה המתמודדת או המבצעת לבצע סקר היתכנות או להקים פיילוט על מנת להוכיח ולפרט את יכולתן לבצע את הפרויקט.

חברות רבות נאלצות לוותר על המכרז בשל הקושי הרב במימון סקר התכנות או להקים פיילוט, לכן אנו במחלקת כלי סיוע לתעשייה שבמשרד הכלכלה, מביאים לתעשייה הישראלית את הקרן לפרויקטים בינלאומיים.

הקרן לפרויקטים בין-לאומיים הוקמה על מנת לקדם חברות להשתתף במכרזים בין-לאומיים ובפרויקטים יזומים מתוך מטרה לממש את הפוטנציאל הטמון בשווקים אלה. לאור הסיכון הקיים טרום ביצוע הפרויקט, ניתן במסגרת הקרן לקבל השתתפות במימון ההוצאות הכרוכות בהכנת סקר היתכנות והצעה למכרז של עד 50% מהעלויות.

הוראת המנכ”ל החדשה שמספרה 5.4 יצאה לאור ב-11.11.13. למי שיעמוד בתנאי הסף ויגיש בקשה כנדרש יוכל לקבל סיוע ממשרד הכלכלה, בהתאם להוראה.  תוכלו למצוא את ההוראה, ההגדרות והטפסים בלינק: הוראת מנכ”ל והגדרות הוועדה

 את הבקשות לקבלת סיוע יש להגיש באופן מקוון על ידי מילוי הטופס הנמצא באתר התכנית וצירוף המסמכים הנדרשים בטופס. את כל הפרטים בדבר התכנית, בדגש על תנאי הסף, אמות המידה וטופס הגשת הבקשה, ניתן למצוא באתר התכנית: www.Economy.gov.il/ipf.

חשוב להדגיש: תאריך אחרון להגשת הבקשות לקראת הועדה המתכנסת במהלך דצמבר 2013: 29.11.2013, כו’ כסלו תשע”ד. בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו להוראות המנכ”ל – יגבר נוסח הוראת המנכ”ל.

אתם מוזמנים לפנות אל אנשי הקשר המופיעים באתר בעת הצורך, או אליי ב- chaim.martin@economy.gov.il  אני כבר אפנה אתכם למי שצריך.


חיים מרטין

הנספח המסחרי בשגרירות ישראל בבייג'ינג. אמון על תחומי "התשתית לסחר" בין ישראל וסין. פועל במטרה לקדם יצוא ישראלי לסין, לעודד שתופי פעולה בין חברות ישראליות לסיניות, לסייע במשיכת השקעות סיניות לישראל ולסייע לחברות ישראליות העומדות בפני חסמי סחר בסין.
צור קשר עם: חיים מרטין
ליצירת קשר לחצו >>