אפריל 23, 2014
אפריל 23, 2014

חברות ישראליות רבות מנסות להרחיב את פעילותן לשווקים שמעבר לים. לעתים נדרשות החברות לבצע סקר היתכנות (Feasibility Study) בכדי להוכיח ללקוחות פוטנציאלים את טיב הביצועים של המוצרים או השירותים המסופקים על ידם וכך לזכות בהזמנת פרויקט. עלות סקר היתכנות שכזה עשויה להגיע למיליוני ש”ח, וכל זאת תחת אי-וודאות בדבר קבלת הזמנה לבצוע הפרויקט בסופו של דבר על ידי הלקוח הפוטנציאלי. באופן דומה, נדרשות חברות המתמודדות במכרזים בינלאומיים להשקיע משאבים רבים בשלב הגשת ההצעה במכרז.

עלויות אלו מהוות חסם כניסה משמעותי לחבורת ישראליות המעוניינות לפעול בחו”ל- מדובר בהשקעה של משאבים לא מבוטלים בעוד שהחזרה ההשקעה תלוי במשתנים רבים שאינם בשליטת החברה ולעתים אף בלתי צפויים. חסם הכניסה הזה מקטין באופן ניכר את מספר החברות המתמודדות על ביצוע פרויקטים בחו”ל, וכך יש פער בין איכות המוצרים והשירותים של חברות ישראליות לבין נפח הפעילות שלהן בעולם.

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה ער לקשיים העומדים בפני החברות הישראליות ומפעיל מספר כלים לסייע להן. אחת הדרכים הללו היא קרן סיוע בפרויקטים ובמכרזים בינלאומיים. הקרן, שנוסדה על ידי משרדי הכלכלה והאוצר, מעניקה החזר הוצאות בשיעור של 50% מההוצאות הכרוכות בהגשת הצעה למכרז או בעריכת סקר היתכנות והמוכרות על ידי הקרן, כגון רכישת ציוד וחומרים, שירותי ייעוץ בארץ ובחו”ל, תשלום לקבלני משנה בארץ ובחו”ל, שכר עובדים, הוצאות נסיעה ועוד. הקרן נפתחה ב-2010, ועד כה אושרו כ-100 מענקים בהיקף של למעלה מ-30 מיליון ₪ למגוון רחב של שווקי יעד.

גובה המענק המרבי בעבור סקר היתכנות הוא 800,000 ש”ח ובעבור הגשת הצעה במכרז הוא 400,000 ש”ח. חשוב לדעת, כי רק חברה שזוכה בביצוע הפרויקט נדרשת להחזיר את המענק בתנאים המופיעים בהוראה. הוראת המנכ”ל, טופס הגשת הבקשה ומידע נוסף בנוגע לקרן ניתן למצוא באתר מערך כלי סיוע לתעשייה. הבקשה לקבלת סיוע והמסמכים הנלווים לה, יש להגיש על ידי מילוי טופס מקוון הנמצא באתר האינטרנט.

הקרן תפתח מעתה ועד לסוף שנת 2014 או עד למימוש התקציב העומד לרשותה, לפי המוקדם מביניהם. ועדת הקרן תדון בבקשות בתאריכים, שיקבעו מעת לעת ויפורסמו באתר האינטרנט. תאריך אחרון להגשת בקשות אשר ידונו בוועדה הקרובה הוא יום חמישי, 22.5.2014, כ”ב אייר תשע”ד.

בכל שאלה ניתן לפנות אליי במייל או בטלפון 02-6662644.


ג'מאל זועבי

צור קשר עם: ג'מאל זועבי
ליצירת קשר לחצו >>